Meny Wenche Winsnes, Stensgt. 25, 0358 Oslo, Tlf.: 900 34 740

  AKTUELT

  Presentasjon

  Portrettmaling

  Tegninger

      Utstilling 2022

      Utstilling 2019

      Utstilling 2016

      Utstilling 2014

      Nye bilder 2012

      Ustillinger 2011

      Nye bilder 2009/10

      Utstilling okt. 2007

      Utstilling mars 2007

      Andre utstillinger

  Linker

  CV

  Kontakt

  Klikkpunkt


   Del på facebook

Presentasjon

Jeg er født i Drammen 1951, oppvokst i Oslo og Asker, og senere bosatt på Bærums Verk i 20 år. I 2005 flyttet jeg tilbake til Oslo.

Etter 1990 begynte jeg å ta opp interessen for å tegne og male, en interesse som lå i dvale i mange år. Jeg begynte med kveldskurs i frihåndstegning ett år, og deretter kveldskurs i akttegning i 5 år ved Oslo Tegne og Maleskole under Jan Cato Bøttger. I 1996 begynte jeg ved Olav Mosebekks Tegneskole under Hans Normann Dahl, Dang van Ty, Oscar Reynert Olsen og Hanne-May Scheen. Der malte jeg hovedsakelig i 7-8 år deltid.
Videre har jeg gått forskjellige kurs, se CV, og har hatt studieopphold i Norge, Spania, Frankrike, Marokko og Sverige.

Jeg har hatt separatutstillinger siden 1999, dvs to i Galleri Albin Art, og fire i Galleri Albin Upp (hovedgalleriet). Responsen på disse utstillingene har vært positiv, også i pressen.
Jeg har stilt ut i Trøgstad Kunstforening, Galleri Soon, Saltdal Kunstforening, og deltatt i Romeriksutstillingen.
I tillegg har jeg deltatt i flere kollektivutstillinger i og utenfor Oslo.

I mai 2009 ble jeg antatt til Nordisk Portrett Utstilling "PORTRÆT NU!", som ble holdt i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød, i Danmark.
Utstillingen var en vandreutstilling og ble vist i alle de nordisk landene.

Jeg har hatt flere portrettoppdrag, og er også innkjøpt av offentlige institusjoner, se CV.

Fra 2000-2014 hadde jeg atelier i atelieravdelingen ved Olav Mosebekks Tegneskole på Ensjø/Kampen.
Fra 2014 atelier i Kongensgate 3, Kvadraturen i Oslo.
I september 2016 flyttet jeg til atelierfelleskapet i Flytårnet Kultursenter på Fornebu.

Jeg tegner og maler, etterstreber å få variasjon i uttrykkene, og vektlegger farger og komposisjon i bildene. Fargene er klare og sterke, og jeg prøver jeg å forenkle og løse opp med frie penselstrøk.

Motivene er i hovedsak mennesker, stilleben og landskap.

Mitt ønske er å skape et uttrykk med en stemning som er gjenkjennelig. Maleriet gir en mulighet til å formidle noe uten ord.
Farger, form, komposisjon og stofflighet er viktig.

Jeg prøver å bevare det spontane i bildet og ikke overarbeide det. Jeg må våge å la noe bli stående på lerretet, som jeg er usikker på. Utfordringen er å stoppe i tide. Når er et bilde ferdig?Jeg er utdannet spesialist i klinisk pedagogikk, og har vært yrkesaktiv i vel 40 år i psykisk helsevern for barn og unge, hovedsakelig ved Nic Waals Institutt. For å få mer tid til å male arbeidet jeg de siste 10 årene i 50 % stilling frem til jeg sluttet høsten 2013.


[Utskriftsvennlig]Logg inn