Print ut siden Lukk vinduet 24.02.2018 16:37

Presentasjon

Jeg er født i Drammen 1951, oppvokst i Oslo og Asker, og senere bosatt på Bærums Verk i 20 år. I 2005 flyttet jeg tilbake til Oslo.

Etter 1990 begynte jeg å ta opp interessen for å tegne og male, en interesse som lå i dvale i mange år. Jeg begynte med kveldskurs i frihånds- og akttegning ved Oslo Tegne og Maleskole under Jan Cato Bøttger, senere i 1996 maling ved Olav Mosebekks Tegneskole under Hans Normann Dahl, Dang van Ty, Oscar Reynert Olsen og Hanne-May Scheen.
Jeg har gått forskjellige kurs og har hatt studieopphold i Norge, Spania, Frankrike, Marokko og Sverige.

Jeg har hatt separatutstillinger, dvs to i Galleri Albin Art, og to i Galleri Albin Upp (hovedgalleriet). Responsen jeg fikk på disse utstillingene var god, også i pressen.
Jeg har stilt ut i Trøgstad Kunstforening, Galleri Soon, og deltatt i Romeriksutstillingen i 2010.
Sommeren 2011 hadde jeg utstilling i Saldal Kunstforening, Nordland.

I tillegg har jeg deltatt i flere kollektivutstillinger i og utenfor Oslo.


I mai 2009 deltok jeg i en Nordisk Portrett Utstilling "PORTRÆT NU!", som ble holdt i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød, i Danmark.
Utstillingen var en vandreutstilling og ble vist i all de nordisk landene.

Jeg har hatt flere portrett oppdrag, og er også innkjøpt av offentlige institusjoner , se CV.

Fra 2000-2014 hadde jeg atelier i atelieravdelingen ved Olav Mosebekks Tegneskole på Ensjø/Kampen.
Fra 2014 atelier i Kongensgate 3, Kvadraturen i Oslo.
I september 2016 flyttet jeg til atelierfelleskapet i Gamle Fornebu Kultursenter
Jeg tegner og maler, etterstreber å få variasjon i uttrykkene, og vektlegger farger og komposisjon i bildene.
Motivene er i hovedsak mennesker, men jeg maler også stilleben og landskap.

Mitt ønske er ikke å "gjengi" eller "etterlikne", men å skape et uttrykk, en stemning som er gjenkjennelig.


Jeg er utdannet spesialist i klinisk pedagogikk, og har vært yrkesaktiv i vel 40 år i psykisk helsevern for barn og unge, hovedsakelig ved Nic Waals Institutt. For å få mer tid til å male jobbet jeg de siste 10 åren i 50 % stilling, og avsluttet helt mitt arbeide i helsevesenet høsten 2013.